Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 806/12 o pow. 36 m2
położonej przy ul. Kwiatowej w Przemkowie z przeznaczeniem jako
grunt pod garaż.
09.05.2017 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 o pow. 15 m2
położonej przy ul. Sikorskiego w Przemkowie z przeznaczeniem
jako grunt pod garaż.
09.05.2017 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 18/1 o pow. 700 m2 obręb
Wilkocin z przeznaczeniem na tereny infrastruktury technicznej
28.11.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
681/21 o pow. 7 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Przemkowie
z przeznaczeniem jako grunt pod garaż
21.11.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
681/22 o pow. 15 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w
Przemkowie z przeznaczeniem jako grunt pod garaż
21.11.2016 więcej
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 706/2 o pow. 15 m2
położonej przy ul. Plac Wolności w Przemkowie z przeznaczeniem
na poszerzenie działalności gospodarczej
10.11.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
806/12 o powierzchni 36 m2 jako grunt pod garaż położonej
przy ul. Kwiatowej w Przemkowie
19.09.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU oznaczonej
numerem geodezyjnym 137/26 o powierzchni 18 m2 położonej przy
ul. Kolejowej w Przemkowie przeznaczonej pod garaż niezwiązany
trwale z gruntem.
19.09.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę cz.dz. 1056/2
obręb Przemków o pow. 50 m2 położonej przy ul. Kaczanowskiej
w Przemkowie, z przeznaczeniem pod cele usługowo- handlowe
10.08.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę cz.dz. 42/4
obręb Przemków o pow. 322 m2 położonej przy ul. Plac
Jordanowski, z przeznaczeniem na cele gospodarcze
10.08.2016 więcej
123