Lista artykułów

Nazwa artykułu
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań nieruchomości
gruntowej Nr 93 położonej w obrębie miasta Przemków ul.
Szkolna.
06.07.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego gruntu wraz z prawem posadowionego na nim budynku
stołówki pracowniczej i budynku magazynowego, oznaczonego
numerem geodezyjnym 93 położonego w obrębie miasta Przemków.
05.06.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej położonej w Przemkowie przeznaczonej pod
zabudowę budynkiem gospodarczym.
31.05.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem
geodezyjnym 162/1 położonej w obrębie Jakubowo Lubińskie,
gmina Przemków.
29.05.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wiaty stalowej
zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w obrębie miasta Przemków.
29.05.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste kompleksu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami
geodezyjnymi 502/24 i 502/25 położonej w Przemkowie
przeznaczonej pod usługi.
22.05.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym
502/27 położonej w Przemkowie, przeznaczonej pod usługi.
22.05.2017 więcej
II rokowania
II rokowania na sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych numerami
geodezyjnymi 412/2, 412/3, 412/4, 871/14, 889/3, 902/51, 902/86
położonych w Przemkowie.
23.03.2017 więcej
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 19/3.
09.03.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczonej numerem
geodezyjnym 162/1 położonej w obrębie Jakubowo Lubińskie.
19.01.2017 więcej