Lista artykułów

Nazwa artykułu
II przetarg ustny nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" o
łącznej masie drewna do pozyskania 114,1 m3.
18.09.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 114,
położonej w obrębie Jędrzychówek, przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
06.09.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 902/36,
położonej w obrębie miasta Przemków, przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
06.09.2017 więcej
II przetarg ustny nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wiaty stalowej
zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w obrębie miasta Przemków.
07.08.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań nieruchomości
gruntowej Nr 93 położonej w obrębie miasta Przemków ul.
Szkolna.
06.07.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego gruntu wraz z prawem posadowionego na nim budynku
stołówki pracowniczej i budynku magazynowego, oznaczonego
numerem geodezyjnym 93 położonego w obrębie miasta Przemków.
05.06.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej położonej w Przemkowie przeznaczonej pod
zabudowę budynkiem gospodarczym.
31.05.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem
geodezyjnym 162/1 położonej w obrębie Jakubowo Lubińskie,
gmina Przemków.
29.05.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wiaty stalowej
zlokalizowanej przy ul. Kolejowej w obrębie miasta Przemków.
29.05.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste kompleksu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami
geodezyjnymi 502/24 i 502/25 położonej w Przemkowie
przeznaczonej pod usługi.
22.05.2017 więcej