2014-12-31

Elektroniczne zbiory aktów prawnych Gminy Przemków

Akty prawne wydawane przez organy Gminy Przemków publikowane są w elektronicznych zbiorach umożliwiających zaawansowane metody wyszukiwania aktów między innymi w oparciu o typ aktu, numer, skorowidz przedmiotowy, datę lub tytuł.

Akty prawne wydane po 15 maja 2010 podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby przeglądać te dokumenty łącznie z podpisem elektronicznym należy zainstalować na swoim komputerze bezpłatną aplikację dostępną na stronie http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap. Po zainstalowaniu aplikacji należy pobrać na swój komputer plik w formacie lapx lub zipx i otworzyć za pomocą zainstalowanej aplikacji. Akty prawne można również wyeksportować do więszości powszechnie używanych formatów. Akty prawne wydane przed 15 maja 2010 dostępne są wyłacznie w postaci dokumentów .pdf bezpłatnego programu Adobe Reader.

Baza podstawowa umieszczona na portalu www.prawomiejscowe.pl zapewwnia szybki dostęp do aktów prawnych zarówno za pomocą komputerów stacjonarnych jaki i urządzeń przenośnych.

 

W przypadku braku dostępności portalu prawo miejscowe rezerwowa kopia bazy aktów prawnych jest dostępna pod adresem http://83.14.173.153:8180/ . Uwaga baza nie obsługuje urządzeń mobilnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się