DRUKUJ
2017-12-20

Konsultacje społeczne dokumentu pt.
"Projekt...dla Gminy Przemków"

Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"