Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 658

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego t-olszewski t-olszewski 2021-07-28 zobacz
2 Obwieszczenie RDOŚ a_kuzmiak a_kuzmiak 2021-07-23 zobacz
3 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Przemków za II kwartał 2021 r. Alina Muszalska-Kearney 2021-07-22 zobacz
4 Sesja XXXI 22.07.2021 r. ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-15 zobacz
5 III przetarg ustny nieograniczony annaczapnikg annaczapnikg 2021-07-05 zobacz
6 Sprostowanie t-olszewski t-olszewski 2021-07-05 zobacz
7 Interpelacja ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-01 zobacz
8 Interpelacja ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-01 zobacz
9 Interpelacja ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-01 zobacz
10 Interpelacja ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-01 zobacz
11 Interpelacja ANNA_PRUS_7401 ANNA_PRUS_7401 2021-07-01 zobacz
12 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY annaczapnikg annaczapnikg 2021-06-30 zobacz
13 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY annaczapnikg annaczapnikg 2021-06-30 zobacz
14 I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego t-olszewski t-olszewski 2021-06-25 zobacz
15 I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego t-olszewski t-olszewski 2021-06-23 zobacz
16 I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego t-olszewski t-olszewski 2021-06-23 zobacz
17 I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego t-olszewski t-olszewski 2021-06-23 zobacz
18 I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego t-olszewski t-olszewski 2021-06-23 zobacz
19 IV przetarg ustny nieograniczony a_bober a_bober 2021-06-16 zobacz
20 IV przetarg ustny nieograniczony a_bober a_bober 2021-06-16 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się