2015-05-18

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Przemkowie

 

Dyżur Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Przemkowie

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie informuje,
że przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach
od 12.00 do 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Prosimy o wcześniejszy telefoniczny, bądź osobisty kontakt w sprawie spotkania.

 

Biuro Rady Miejskiej w Przemkowie
Urząd Miejski w Przemkowie
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
pok nr: 20
tel.: (76) 8320478
e-mail: j.majewska@przemkow.pl

 

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Przemkowie

 

Irena Orłowska– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Przemkowie – dla mieszkańców dostępna jest pod numerem telefonu: 696-179-573. Możliwy kontakt przez e-mail: irena_orlowska@onet.eu

Radny Jacek Glapiński– pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 512-208-778. Możliwy kontakt przez e-mail: jacek.glapinski@wp.eu

Radny Janek Janikowski– pełni dyżur w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” w Przemkowie, ul. Akacjowa 7 w godzinach pracy spółdzielni, tel. : 698-537-205

Radny Zdzisław Janisio- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 605-898-191. Możliwy kontakt przez e-mail: z.janisio@interia.pl

Radna Agata Jęć– umówienie spotkania telefonicznie, za pośrednictwem biura rady, tel.: 76-8320-478

Radny Mariusz Kaczmarczyk- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 501-528-281. Możliwy kontakt przez e-mail: mariusz.kaczmarczyk@neostrada.pl

Radna Iwona Kosińska- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 698-680-752. Możliwy kontakt przez e-mail: iwosia0330@interia.pl

Radny Szymon Lewandowski- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 797-770-648. Możliwy kontakt przez e-mail: szymonlewandowski11@gmail.com

Radny Edward Lichtański- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 605-066-972

Radna Anna Łukawa- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 793-227-531

Radny Janusz Pyrzyk- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 781-557-901

Radny Mariusz Rokosz- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 508-337-345.Możliwy kontakt przez e-mail: mariusz.rokosz@wp.pl

Radna Joanna Więckowska- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 880-624-305. Możliwy kontakt przez e-mail: joanna.wieckowska.rmprzemkow@gmail.com

Radny Olgierd Zielonka- pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu: 508-509-808. Możliwy kontakt przez e-mail: olgierd71.71@o2.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się