Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 762/6
13.11.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia
gospodarczego o pow. użytkowej 5 m2 na działce oznaczonej
numerem geodezyjnym 76/11 położonej w obrębie miasta
Przemków.
05.10.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22, o pow. 16 m2,
położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem pod garaż.
16.08.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 806/9, o powierzchni 15
m2, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem pod garaż.
16.08.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 100/7, o powierzchni 0,42 ha,
położonej w obrębie Ostaszów, gmina Przemków, z
przeznaczeniem na cele rolne.
06.08.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22, o pow. 16 m2,
położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem pod garaż.
09.05.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 706/2, o powierzchni 15
m2, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem na poszerzenie
działalności gospodarczej.
10.04.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem pomieszczeń o
powierzchni użytkowej 28,4 m2, położonych na części działki
nr 413, o powierzchni 50 m2, w obrębie
Jakubowo Lubińskie, gmina Przemków, z przeznaczeniem na cele
magazynowe.
24.01.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń o
powierzchni użytkowej 28,4 m2, położonych na części działki
nr 413, o powierzchni 50 m2, w obrębie Jakubowo Lubińskie,
gmina Przemków, z przeznaczeniem na cele magazynowe.
20.11.2017 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 721/1, o powierzchni 6
m2, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem jako grunt pod
pomieszczenie gospodarcze.
16.11.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się