Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprostowanie
SPROSTOWANIE oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu I
przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
o powierzchni 368 m2
05.07.2021 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
o powierzchni 368 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym
1400/10000 położonego przy ul. Głogowskiej 2 w Przemkowie
25.06.2021 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
nr 4 o powierzchni 69,18 m2 wraz z udziałem w gruncie
wynoszącym 360/10000
23.06.2021 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
nr 3 o powierzchni 87,10 m2 wraz z udziałem w gruncie
wynoszącym 453/10000
23.06.2021 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
nr 2 o powierzchni 289,90 m2 wraz z udziałem w gruncie
wynoszącym 1507/10000
23.06.2021 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
nr 1 o powierzchni 317,98 m2 wraz z udziałem w gruncie
wynoszącym 1652/10000 położonego w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Długiej 4 w Przemkowie
23.06.2021 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części budynku
magazynowego przy ul. Kolejowej w obrębie miasta Przemków.
20.04.2021 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem 137/15
04.02.2020 więcej
I Przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
806/9 o pow. 15 m2, obręb Przemków z przeznaczeniem jako grunt
pod garaż.
09.12.2019 więcej
I Przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
806/9 o pow. 20 m2, obręb Przemków z przeznaczeniem jako grunt
pod garaż.
09.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się