Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 706/2, o powierzchni 15
m2, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem na poszerzenie
działalności gospodarczej.
10.04.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem pomieszczeń o
powierzchni użytkowej 28,4 m2, położonych na części działki
nr 413, o powierzchni 50 m2, w obrębie
Jakubowo Lubińskie, gmina Przemków, z przeznaczeniem na cele
magazynowe.
24.01.2018 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń o
powierzchni użytkowej 28,4 m2, położonych na części działki
nr 413, o powierzchni 50 m2, w obrębie Jakubowo Lubińskie,
gmina Przemków, z przeznaczeniem na cele magazynowe.
20.11.2017 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 721/1, o powierzchni 6
m2, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem jako grunt pod
pomieszczenie gospodarcze.
16.11.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
784/1, położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem na cele
reklamowe.
24.10.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22, o pow. 36 m2,
położonej w Przemkowie, z przeznaczeniem pod garaż.
10.10.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 487/2 położonej w
Przemkowie z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
18.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 położonej w
Przemkowie pod garaż.
14.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 położonej w
Przemkowie pod garaż.
14.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 721/1 położonej w
Przemkowie, pod pomieszczenie gospodarcze.
14.09.2017 więcej
1234