Lista artykułów

Nazwa artykułu
2018
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2018
27.05.2019 więcej
2017
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2017
23.05.2018 więcej
2016
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2016
31.05.2017 więcej
2015
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2015
31.05.2016 więcej
2014
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2014 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2013
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2013 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2012
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2012 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2011
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2011 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2010
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2010 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2009
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2009 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się