Lista artykułów

Nazwa artykułu
2016
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2016
31.05.2017 więcej
2015
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok 2015
31.05.2016 więcej
2014
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2014 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2013
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2013 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2012
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2012 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2011
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2011 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2010
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2010 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej
2009
Informacja roczna o wykonaniu budżetu Gminy Przemków za rok
2009 zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
01.06.2015 więcej