2019-01-09

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Przemkowie

1. Matuszak Janusz- Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie - początek kadencji, 2019,

2. Irena Orłowska- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Przemkowie - początek kadencji, 2019, 2019-korekta

3. Jacek Glapiński - początek kadencji, 2019

4. Jacek Janikowski - początek kadencji, 2019

5. Zdzisław Janisio - początek kadencji, 2019

6. Agata Jęć - początek kadencji, 2019

7. Mariusz Kaczmarczyk - początek kadencji, korekta, 2019

8. Iwona Kosińska - początek kadencji, 2019, 2019-korekta

9. Szymon Lewandowski - początek kadencji, 2019

10. Edward Lichtański - początek kadencji, korekta, 2019

11. Anna Łukawa - początek kadencji, 2019

12. Janusz Pyrzyk - początek kadencji, korekta, 2019, 2019-korekta

13. Mariusz Rokosz - początek kadencji, 2019, 2019-korekta,  

14. Joanna Więckowska - początek kadencji, 2019

15. Olgierd Zielonka - początek kadencji, 2019

Załączniki

  4.J.Janikowski-pocz... kadencji.pdf 377,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.I.Orłowska(pocza...kadencji).pdf 555,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.J. Glapiński(poc...kadencji).pdf 793,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Z.Janisio(poczate...kadencji).pdf 792,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.A.Jęć(początek kadencji).pdf 747,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.M.Kaczmarczyk(poc...kadencji).pdf 912,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.M.Kaczmarczyk(poc...-korekta).pdf 808,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.I.Kosińska(pocza...kadencji).pdf 867,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.Sz.Lewandowski(po...kadencji).pdf 529,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.E.Lichtanski(poc...kadencji).pdf 959,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.E.Lichtanski-kor...kadencji).pdf 836,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.A.Łukawa(począ...Kadencji).pdf 964,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.J.Pyrzyk(poczate...kadencji).pdf 796,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.J.Pyrzyk-korekta...kadencji).pdf 795,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13.M.Rokosz(począt...kadencji).pdf 798,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15.O.Zielonka(pocz...kadencji).pdf 693,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14.J.Więckowska(po...kadencji).pdf 802,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J.Matuszak-poczatek kadencji.pdf 594,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A. Jęć za 2018.pdf 752,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E. Lichtański za 2018.pdf 811,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  A. Łukawa za 2018.pdf 924,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I. Orłowska za 2018.pdf 545,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I. Kosińska za 2018.pdf 876,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J. Glapiński za 2018.pdf 828,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J. Janikowski za 2018.pdf 380,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J. Pyrzyk za 2018.pdf 894,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  M. Kaczmarczyk za 2018.pdf 538,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J. Więckowska za 2018.pdf 833,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  O. Zielonka za 2018.pdf 533,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sz. Lewandowski za 2018.pdf 649,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  M. Rokosz za 2018.pdf 917,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Z. Janisio za 2018.pdf 837,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J.Maruszak za 2018.pdf 815,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  M. Rokosz-2018 KOREKTA.pdf 893,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I. Orłowska za 2018-KOREKTA.pdf 577,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I. Kosińska za 2018-KOREKTA.pdf 917,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  J. Pyrzyk za 2018-KOREKTA.pdf 882,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się