2015-05-22

I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Przychodni Zdrowia

Przemków, dnia 22.05.2015 r.

Urząd Miejski w Przemkowie

ul. Plac Wolności 25

59-170 PRZEMKÓW

 

 

ON.6845.57-6.2015

 

 

 

BURMISTRZ PRZEMKOWA

INFORMUJE

 

 

W dniu 15.05.2015 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbył się

I przetarg pisemny nieograniczony

 

 

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 119,32 m2 położonego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej w Przemkowie na działce gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 445/3 o pow. 6749 m2, z przeznaczeniem na świadczenie usług laboratoryjnych oraz rehabilitacyjnych

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 817,34 zł + 23% VAT

 

W przetargu uczestniczyła jedna Spółka jawna.

 

W wyniku przetargu uzyskano cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego 830,00 zł + 23% VAT i dzierżawcą lokalu użytkowego o powierzchni 119,32 m2 położonego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej w Przemkowie na działce gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 445/3 o pow. 6749 m2, z przeznaczeniem na świadczenie usług laboratoryjnych oraz rehabilitacyjnych został Cor-Med M&S Diallo Spółka Jawna, ul. Długa 4, 59 - 170 Przemków.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak