2015-05-22

I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Przychodni Zdrowia

Przemków, dnia 22.05.2015 r.

Urząd Miejski w Przemkowie

ul. Plac Wolności 25

59-170 PRZEMKÓW

 

 

ON.6845.57-6.2015

 

 

 

BURMISTRZ PRZEMKOWA

INFORMUJE

 

 

W dniu 15.05.2015 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbył się

I przetarg pisemny nieograniczony

 

 

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 119,32 m2 położonego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej w Przemkowie na działce gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 445/3 o pow. 6749 m2, z przeznaczeniem na świadczenie usług laboratoryjnych oraz rehabilitacyjnych

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 817,34 zł + 23% VAT

 

W przetargu uczestniczyła jedna Spółka jawna.

 

W wyniku przetargu uzyskano cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego 830,00 zł + 23% VAT i dzierżawcą lokalu użytkowego o powierzchni 119,32 m2 położonego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Długiej w Przemkowie na działce gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 445/3 o pow. 6749 m2, z przeznaczeniem na świadczenie usług laboratoryjnych oraz rehabilitacyjnych został Cor-Med M&S Diallo Spółka Jawna, ul. Długa 4, 59 - 170 Przemków.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się