2014-12-31

Urząd Miejski w Przemkowie

Urząd Miejski w Przemkowie jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Burmistrza Przemkowa jako organu administracji publicznej i organu wykonawczego Gminy Przemków działającą na zasadach jednostki budżetowej.

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
UL. PLAC WOLNOŚCI 25
59-170 PRZEMKÓW
 
Urząd jest siedzibą GMINY PRZEMKÓW - NIP 692-22-67-068 Regon 390647624
oraz jej organów BURMISTRZA PRZEMKOWA oraz RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE
 
 
KONTAKT
 
tel.          76 8319 208
 
ePuap    /UMPrzemkow/SkrytkaESP
 
faks        76 8319 208 (nie odbieramy faksów z zablokowaną  indentyfikacją numeru                                    i brakiem numeru CSID   faksu).
 
telefony i adresy email pracowników urzędu