2018-05-25

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Wielgus

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1) przy użyciu poczty elektronicznej: iod@przemkow.pl

2) w siedzibie Urzędu: ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

3) korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

 


KLAUZULE INFORMACYJNE:

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Przemkowie - OGÓLNA

Klauzula informacyjna dot. zamówień publicznych

Klauzula informacyjna dot. Urzędu Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dot. szacowania strat w rolnictwie

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miejskiego

Klauzula informaycjna dla wykonawcow umów cywilno-prawnych

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Klauzula informacyjna dla osób których dane pozyskiwane są w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim

Klauzula informacyjna dot. monitoringu obrad Rady Miejskiej w Przemkowie

Załączniki

  Kaluzula informacyj...liczne UM.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj...ientow UM.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula rodo ewidencja.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula rodo dowody.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KLAUZULA USC.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kaluzula informacyj...ictwie UM.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dla wyko... umowy UM.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja rekrutac...wnikow UM.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja dla pracownika UM.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyj... dotyczą.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacjy... sesji UM.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacjy...udynku UM.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się