Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Przemków
08.01.2018 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
03.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"
Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"
20.12.2017 więcej
Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt...dla Gminy Przemków"
Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"
20.12.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od strat. oceny oddział. na środowisko
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strat. oceny
oddz. na środowisko dla "Projektu założeń do planu zaopatrz.
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla G.Przemków
na lata 2017-2031"
20.12.2017 więcej
Odstąpienie od stratg. oceny oddz. na środowisko dla PGN
Obwieszczenie Burmistrza Przemkowa o odstąpieniu od
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
"Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata
2017-2020"
20.12.2017 więcej
Wybór oferty na wymianę instalacji elektrycznej SP2
Ogłoszenie o wybranej ofercie na wymianę instalacji
elektrycznej.
28.11.2017 więcej
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok
24.10.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Polkowickiego
Obwieszczenie Starosty Polkowickiego w sprawie cofnięcia
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Magdalenie Masternak
oraz Panu Jerzemu Gucmie.
15.09.2017 więcej
123