Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie zatwierdzenia zmian decyzji nr 928.2020 dot. zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej z dn. 23.03.2021 r. obr.
Przemków
28.07.2021 więcej
Obwieszczenie RDOŚ
Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2021 r. WOOŚ.420.3.2021.ms.10, o
wydaniu przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rozpoznawaniu geologicznym,
metodą podziemną złożenia rud miedzi" "Radwanice-Gaworzyce" w
obszarze Radwanice, planowanego do realizacji na terenie gmin
Radwanice, Gaworzyce, Przemków i Chocianów.
23.07.2021 więcej
Ogłoszenie o sesji XXX Rady Miejskiej w Przemkowie
Ogłoszenie o sesji XXX Rady Miejskiej w Przemkowie
02.06.2021 więcej
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie sportu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań w zakresie sportu w gminie Przemków w 2021 r.
02.06.2021 więcej
Sprawozdanie z programu współpracy z org. pozarządowymi
Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
31.05.2021 więcej
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii ZIT LGOF
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii ZIT
LGOF
28.05.2021 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji
Komunalnych Gminy Przemków
27.05.2021 więcej
Informacja w sprawie powołania członków komisji konkursowej
w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego
konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
sportu w Gminie Przemków w 2021 roku.
10.05.2021 więcej
Obwieszczenie Starosty Polkowickiego
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 sp. z o.o.
04.05.2021 więcej
Ogłoszenie o II konkursie
na realizację zadań publicznych
30.04.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się