Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór partnerów społeczno-gospodarczych
Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do procesu opracowania
dokumentu pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na
lata 2021-2027”
05.02.2021 więcej
Informacja w sprawie powołania członków komisji
konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w
zakresie sportu w Gminie Przemków w 2021 roku.
21.01.2021 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na realizację zadań publicznych Gminy Przemków
18.01.2021 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo w 2021 r.
Informujemy, iż na terenie Gminy Przemków i Powiatu
Polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej.
18.12.2020 więcej
Konkurs - świąteczna opieka zdrowotna w Gminie Przemków
Konkurs na świadczenie świątecznej opieki zdrowotna w Gminie
Przemków w 2021 r.
09.12.2020 więcej
konsultacje w sprawie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu
współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi
10.11.2020 więcej
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty
OGŁOSZENIE o możliwości składania uwag do oferty złożonej
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania publicznego
11.09.2020 więcej
Ogłoszenie
o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
30.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe Nr ORG.4464.21-1.2020 z dn. 01 lipca 2020 r.
na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemków do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w
roku szkolnym 2020/2021.
01.07.2020 więcej
Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego
pn. "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego
Obszaru Inwestycji".
01.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się