Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
2018-02-19 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Uchwała nr 11/81/2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 roku w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków.
23.02.2018 więcej
2017-12-22 Budżet Gminy na 2018 oraz WPF 2018-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2018 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2018-2033
03.01.2018 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/79/2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie nr
XXX/142/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków i uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/78/2017
w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu
Gminy Przemków przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
2016-12-20 Budżet Gminy na 2017 oraz WPF 2017-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków
na 2017 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata
2017-2033
25.01.2017 więcej
2016-07-04 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przemków
przedstawionej w uchwale nr XX/100/16 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków oraz uchwale nr
XIX/91/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy Przemków na 2016 rok
25.01.2017 więcej
2015-12-22 Budżet Gminy na 2016 oraz WPF 2016-2032
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków
na 2016 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata
2016-2032
22.12.2015 więcej
2014-12-17 Budżet Gminy na 2015 r. oraz WFP 2015-2035
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2015 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2015-2035
01.06.2015 więcej
2013-12-16 Budżet Gminy na 2014 r. oraz WFP 2014-2028
Opinie RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
na 2014 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wpf Gminy
przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.
01.06.2015 więcej
2013-05-06 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Przemków
przedstawionej w uchwale nr XXXV/191/13 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 26 marca 2013 r.
01.06.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się