Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
2018-02-19 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Uchwała nr 11/81/2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 roku w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków.
23.02.2018 więcej
2017-12-22 Budżet Gminy na 2018 oraz WPF 2018-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2018 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2018-2033
03.01.2018 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/79/2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie nr
XXX/142/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków i uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/78/2017
w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu
Gminy Przemków przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
2016-12-20 Budżet Gminy na 2017 oraz WPF 2017-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków
na 2017 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata
2017-2033
25.01.2017 więcej
2016-07-04 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przemków
przedstawionej w uchwale nr XX/100/16 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków oraz uchwale nr
XIX/91/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy Przemków na 2016 rok
25.01.2017 więcej
2015-12-22 Budżet Gminy na 2016 oraz WPF 2016-2032
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków
na 2016 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata
2016-2032
22.12.2015 więcej
2014-12-17 Budżet Gminy na 2015 r. oraz WFP 2015-2035
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2015 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2015-2035
01.06.2015 więcej
2013-12-16 Budżet Gminy na 2014 r. oraz WFP 2014-2028
Opinie RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
na 2014 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wpf Gminy
przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.
01.06.2015 więcej
2013-05-06 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Przemków
przedstawionej w uchwale nr XXXV/191/13 Rady Miejskiej w
Przemkowie z dnia 26 marca 2013 r.
01.06.2015 więcej
123