Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr IX/19/2020 RIO
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Przemków przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XIII/92/20
27.02.2020 więcej
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu 2020.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Budżetu
Gminy Przemków na 2020 rok.
31.12.2019 więcej
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2020
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu Budżetu Gminy Przmeków na 2020 rok.
31.12.2019 więcej
Opinia RIO w sprawie WPF
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej
31.12.2019 więcej
Opinia RIO- Uchwała nr IX/105/2019
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przemków
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
30.12.2019 więcej
Budżet gminy na 2020 oraz WPF na lata 2020-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2020 rok, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Przemków na lata 2020-2033
30.12.2019 więcej
2018-02-19 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Uchwała nr 11/81/2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2018 roku w
sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków.
23.02.2018 więcej
2017-12-22 Budżet Gminy na 2018 oraz WPF 2018-2033
Opinie RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na
2018 rok oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2018-2033
03.01.2018 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/79/2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Przemków przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie nr
XXX/142/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Przemków i uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
Opinia RIO_ Uchwała Nr II/78/2017
w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu
Gminy Przemków przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XXIX/140/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok
22.03.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się