Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie nie łączenia klas w Zespole Szkół w Przemkowie
dotyczy sprzeciwu w sprawie łączenia klas VI-VII w szkole
Podstawoej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół im. Ireny
Sendler w Przemkowie
31.12.2020 więcej
Petycja złożona w interesie publicznym
dotycząca masowych szczepień na COVID-19
15.12.2020 więcej
Petycja w sprawie masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2
15.12.2020 więcej
Petycja w sprawie nie łączenia klas
VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
13.08.2020 więcej
Petycja w sprawie zwiększenia ilości kursów autobusów
na trasie Przemków - Chocianów - Przemków
09.01.2020 więcej
Petycja o próbę dokonania analizy
Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w
Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie
zamówienia
14.11.2018 więcej
Petycja w interesie publicznym
Petycja w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia i
wdrożenia na terenie Województwa Dolnośląskiego programu
usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Województwa
Dolnośląskiego.
22.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się