Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie  
Przedmiot zamówienia
Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  
Data publikacji od
2018-07-13  
Data publikacji do
2019-01-02  
Termin składania ofert
2018-07-30 12:30  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie BZP: 588682-N-2018  

Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Przemkowie

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...- dostawy.pdf 3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ+ Załączniki .pdf 6,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia.pdf 186,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana ogłoszenia OSP.1.2018.pdf 168,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytanie.pdf 198,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 213,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 190,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się