Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje o Przewod. i Z-cach Obwodowych Komisji ds Referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. oraz
o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje ds.
Referendum
28.08.2015 więcej
Składy obwodowych komisji ds. referendum
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji
ds. referendum
17.08.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Przemkowa
o numerach i granicach obwodów głosowania
04.08.2015 więcej