2018-11-13

Sesja I 22 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o I posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

 

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Przemkowie odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Przemków oraz Burmistrza Przemkowa przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie.

3.Złożenie ślubowania przez radnych.

4.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

5.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Przemkowa.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Przemków do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

12.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przemkowa.

13.Zakończenie obrad.

 

 

Projekty uchwał publikowane są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

 

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji.


bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 22 listopada 2018 r. opublikowane zostały na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//190/Uchwa%C5%82y-Rady-Miejskiej


Protokół z sesji wraz z imiennymi wykazami głosowań radnych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się