Lista artykułów

Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Przemków,
oznaczonej numerem geodezyjnym 502/27, przeznaczonej pod usługi.
19.04.2018 więcej
II przetarg ustny nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działek niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi
412/2, 412/3, 412/4, 889/3, 902/86 położonych w obrębie
miasta Przemków przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
12.03.2018 więcej
I rokowania
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej
numerem geodezyjnym 782/3 położonej w obrębie miasta Przemków
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
12.03.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 412/2, 412/3,
412/4, 889/3, 902/44, 902/86 położonych w obrębie miasta
Przemków przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
16.01.2018 więcej
II przetarg ustny nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 782/1, 782/3
położonych w obrębie miasta Przemków przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
16.01.2018 więcej
IV przetarg ustny nieograniczony
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" o
łącznej masie drewna do pozyskania 114,1 m3.
17.11.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym
1035/2, położonej w obrębie miasta Przemków, przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
06.11.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wilkocin 49c/3.
05.10.2017 więcej
III przetarg ustny nieograniczony
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu"
o łącznej masie drewna do pozyskania 114,1 m3.
05.10.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 782/1, 782/3,
782/4, 782/5, 782/6 położonych w obrębie miasta Przemków,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
05.10.2017 więcej