Lista artykułów

Nazwa artykułu
I przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działki nr 131/7
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI
NIEZABUDOWANEJ o numerze geodezyjnym 131/7 obręb Ostaszów gmina
Przemków.
11.06.2019 więcej
II przetarg ustny nieograniczony - lokal ul. Głogowska 21/3
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Przemkowie przy ul.Głogowskiej 21/3.
07.06.2019 więcej
I przetarg ustny nieograniczony - lokal ul. Kolejowa 7/18
I przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny położony w
Przemkowie przy ul. Kolejowej 7/18.
07.06.2019 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 144 położonej w obrębie miasta Przemków,
niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.
28.05.2019 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej
budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcje garażu o
powierzchni użytkowej 22,8 m2 położonej w obrębie miasta
Przemków przy ul. Krótkiej.
30.04.2019 więcej
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego przy ul. Głogowskiej 21/3 w Przemkowie.
28.03.2019 więcej
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
niezabudowanej położonej w obrębie Jędrzychówek, gmina
Przemków przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
19.03.2019 więcej
II Rokownia na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
II Rokownia na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
05.12.2018 więcej
III przetarg ustny nieograniczony
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem
własności posadowionym na nim budynku
użytkowym produkcyjno-administracyjnym oraz budynkiem
portierni położonego w obrębie miasta Przemków przy ul.
Fabrycznej.
15.10.2018 więcej
I rokowania
I rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu
wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku
stołówki pracowniczej i budynku magazynowego położonego w
obrębie miasta Przemków przy ul. Szkolnej.
19.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się