2015-03-19

Urząd Miejski w Przemkowie

 

Urząd Miejski w Przemkowie jest  aparatem pomocniczym Burmistrza Przemkowa, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania i kompetencje, jako organ administracji publicznej oraz organ wykonawczy Gminy Przemków będącej osobą prawną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym.

 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny ustalony Zarządzeniem Burmistrza.