2016-03-10

Ogłoszenie o naborze na staż na stanowisku informatyk.

Przemków, dnia 8 marca 2016 r

Urząd Miejski w Przemkowie

u l . P l a c W o l n o ś c i 25

5 9 - 1 7 0 P RZEMKÓW

 

ORG.2140.3-1.2016

 

Ogłoszenie o naborze na staż

 

Urząd Miejski w Przemkowie zaprasza osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach jako osoby bezrobotne do składania ofert na odbycie stażu w tut. Urzędzie na stanowisku informatyk.

Wymagania niezbędne do podjęcia stażu przez bezrobotnego:

- wykształcenie co najmniej średnie o kierunku: informatyka lub pokrewne lub umiejętności w zakresie serwisowania i naprawy komputerów,

- skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu.

 

Planowany okres odbywania stażu: 6 miesięcy, zatrudnienie na umowę o pracę po odbyciu stażu:

3 miesiące.

Pracodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem decyzji o przyjęciu na staż.

Oferty zawierające życiorys i podanie proszę składać do dnia 29 marca 2016 r do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, Przemków, parter budynku lub pocztą elektroniczną na adres: umig@przemkow.pl.

 

BURMISTRZ PRZEMKOWA

Jerzy Szczupak

 

Sprawę prowadzi: Marta Mendrzycka-Nicewicz el. 76 8 320 488.