Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-20 14:52:56  mmendrzycka mmendrzycka

Utworzono artykuł 114294 o nazwie 'Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt...dla Gminy Przemków"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste114294
user_idpuste1094428
resource_idpuste350
namepusteKonsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt...dla Gminy Przemków"
category_idpuste199
language_idpuste1
shortpusteKonsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"
fullpuste

Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"

publishfrompuste2017-12-20 00:00:00
publishtopuste2018-01-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonsultacje-spoleczne-dokumentu-pt-projekt-dla-gminy-przemkow
2017-12-20 14:53:16  mmendrzycka mmendrzycka

Pole category_id zmieniło wartość z '199' na '212'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id199212
2018-02-01 15:31:24 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-02-01 15:31:24 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-01-31 00:00:00' na '2018-02-01 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-01-31 00:00:002018-02-01 00:00:00
2017-12-20 14:53:16  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326346

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255268
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326346
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114294
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-20 14:53:16  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326347

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255269
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326347
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114294
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-20 14:53:16  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326348

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255270
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326348
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114294
_attachmentpuste1
_activepuste1