Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-20 14:56:50  mmendrzycka mmendrzycka

Utworzono artykuł 114296 o nazwie 'Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste114296
user_idpuste1094428
resource_idpuste350
namepusteKonsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"
category_idpuste212
language_idpuste1
shortpusteKonsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"
fullpuste

Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków na lata 2017-2020"

publishfrompuste2017-12-20 00:00:00
publishtopuste2017-12-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonsultacje-spoleczne-dokumentu-pt-program-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-przemkow-na-lata-2017-2020
2017-12-20 14:57:28  mmendrzycka mmendrzycka

Pole publishto zmieniło wartość z '2017-12-20 00:00:00' na '2018-01-31 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2017-12-20 00:00:002018-01-31 00:00:00
2017-12-21 08:22:56  mmendrzycka mmendrzycka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-02-03 17:43:05 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2018-02-03 17:43:05 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-01-31 00:00:00' na '2018-02-03 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-01-31 00:00:002018-02-03 00:00:00
2017-12-21 08:22:56  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326354

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255901
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326354
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-21 08:22:56  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326356

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255902
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326356
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-21 08:22:56  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 326480

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1255903
user_idpuste1094428
fobject_idpuste326480
resource_idpuste350
modelpusteArticle
foreign_idpuste114296
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się