Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-05-18 07:37:10  joanna-222 joanna-222

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I . Komisja ds. Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący </span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Helena Krupska</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Aleksander Rozkocha</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Jacek Janikowski</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6. Jerzy Wandycz</span></p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Krzysztof Kania - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. <span style="font-size: small;">Anna Łukawa</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Olgierd Zielonka</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Andrzej Wilczacki</span></p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Orłowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Agata Jęć</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I . Komisja ds. Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący </span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Helena Krupska</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Aleksander Rozkocha</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Jacek Janikowski</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6. Jerzy Wandycz</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Krzysztof Kania - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. <span style="font-size: small;">Anna Łukawa</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Olgierd Zielonka</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Andrzej Wilczacki</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Orłowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Agata Jęć</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

I . Komisja ds. Społecznych

1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący

2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jacek Janikowski

6. Jerzy Wandycz

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

III. Komisja Rewizyjna

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

I . Komisja ds. Społecznych

 

1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący

2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jacek Janikowski

6. Jerzy Wandycz

 

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

 

III. Komisja Rewizyjna

 

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

2016-11-10 08:13:45  Iga Maluszycka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I . Komisja ds. Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący </span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Helena Krupska</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Aleksander Rozkocha</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Jacek Janikowski</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6. Jerzy Wandycz</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Krzysztof Kania - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. <span style="font-size: small;">Anna Łukawa</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Olgierd Zielonka</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Andrzej Wilczacki</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Orłowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Agata Jęć</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I . Komisja ds. Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Kawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Jacek Janikowski</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Helena Krupska</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Aleksander Rozkocha</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Jerzy Wandycz</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6. <span style="font-size: small;">Andrzej Wantuch</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Krzysztof Kania - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. <span style="font-size: small;">Anna Łukawa</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Olgierd Zielonka</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Andrzej Wilczacki</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Orłowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Agata Jęć</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

I . Komisja ds. Społecznych

 

1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący

2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jacek Janikowski

6. Jerzy Wandycz

 

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

 

III. Komisja Rewizyjna

 

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

I . Komisja ds. Społecznych

 

1. Irena Kawa- Przewodnicząca

2. Jacek Janikowski

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jerzy Wandycz

6. Andrzej Wantuch

 

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

 

III. Komisja Rewizyjna

 

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

2018-11-16 13:11:33  Leszek Frąckowiak

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I . Komisja ds. Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Kawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Jacek Janikowski</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Helena Krupska</span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Aleksander Rozkocha</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Jerzy Wandycz</span></p> <p> <span style="font-size: small;">6. <span style="font-size: small;">Andrzej Wantuch</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Krzysztof Kania - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. <span style="font-size: small;">Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. <span style="font-size: small;">Anna Łukawa</span></span></p> <p> <span style="font-size: small;">4. Olgierd Zielonka</span></p> <p> <span style="font-size: small;">5. Andrzej Wilczacki</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: small;">1. Irena Orłowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size: small;">2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej</span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: small;">3. Agata Jęć</span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II Komisja Skarg Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III . Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>IV. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

I . Komisja ds. Społecznych

 

1. Irena Kawa- Przewodnicząca

2. Jacek Janikowski

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jerzy Wandycz

6. Andrzej Wantuch

 

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

 

III. Komisja Rewizyjna

 

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

I. Komisja Rewizyjna

 

II Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 

III . Komisja Spraw Społecznych

 

IV. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

2018-11-23 12:47:26  joanna-222 joanna-222

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>I. Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>II Komisja Skarg Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>III . Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>IV. Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Glapiński- Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agata Jęć</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Kosińska</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna Łukawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olgierd Zielonka</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Rokosz</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Pyrzyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Matuszak</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zdzisław Janisio</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Lichtański</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joanna Więckowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szymon Lewandowski</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Irena Orłowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Janikowski</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

I. Komisja Rewizyjna

 

II Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 

III . Komisja Spraw Społecznych

 

IV. Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

 

 

Komisja Rewizyjna

·      Jacek Glapiński- Przewodniczący

·      Agata Jęć

·      Iwona Kosińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

·      Anna Łukawa- Przewodnicząca

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Olgierd Zielonka

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

·      Mariusz Rokosz

·      Janusz Pyrzyk

·      Janusz Matuszak

·      Zdzisław Janisio

·      Edward Lichtański

 

Komisja Spraw Społecznych

·      Joanna Więckowska

·      Szymon Lewandowski

·      Irena Orłowska

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Jacek Janikowski

 

2018-11-23 12:48:07  joanna-222 joanna-222
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-28 12:27:51  Leszek Frąckowiak

Pole category_id zmieniło wartość z '209' na '31711'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id20931711
2018-11-29 14:19:12  joanna-222 joanna-222

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Glapiński- Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agata Jęć</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Kosińska</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna Łukawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olgierd Zielonka</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Rokosz</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Pyrzyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Matuszak</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zdzisław Janisio</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Lichtański</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joanna Więckowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szymon Lewandowski</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Irena Orłowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Janikowski</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Glapiński- Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agata Jęć</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Kosińska</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna Łukawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olgierd Zielonka</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Rokosz - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Pyrzyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Matuszak</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zdzisław Janisio</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joanna Więckowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Irena Orłowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Janikowski</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Rewizyjna

·      Jacek Glapiński- Przewodniczący

·      Agata Jęć

·      Iwona Kosińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

·      Anna Łukawa- Przewodnicząca

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Olgierd Zielonka

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

·      Mariusz Rokosz

·      Janusz Pyrzyk

·      Janusz Matuszak

·      Zdzisław Janisio

·      Edward Lichtański

 

Komisja Spraw Społecznych

·      Joanna Więckowska

·      Szymon Lewandowski

·      Irena Orłowska

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Jacek Janikowski

 

Komisja Rewizyjna

·      Jacek Glapiński- Przewodniczący

·      Agata Jęć

·      Iwona Kosińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

·      Anna Łukawa- Przewodnicząca

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Olgierd Zielonka

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

·      Mariusz Rokosz - Przewodniczący

·      Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego

·      Janusz Pyrzyk

·      Janusz Matuszak

·      Zdzisław Janisio

 

 

Komisja Spraw Społecznych

·      Joanna Więckowska - Przewodnicząca

·      Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej

·      Irena Orłowska

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Jacek Janikowski

 

2018-11-29 14:27:07  joanna-222 joanna-222

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Glapiński- Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agata Jęć</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Kosińska</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna Łukawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olgierd Zielonka</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Rokosz - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Pyrzyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Matuszak</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zdzisław Janisio</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joanna Więckowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Irena Orłowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Janikowski</span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rewizyjna</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Glapiński- Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agata Jęć</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iwona Kosińska</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anna Łukawa- Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olgierd Zielonka</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Rozwoju Gospodarczego</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Rokosz - Przewodniczący</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-size:1.125em;">&middot;<span style="font-size:0.95em;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego</span></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Pyrzyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Janusz Matuszak</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zdzisław Janisio</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.4em;"><strong>Komisja Spraw Społecznych</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joanna Więckowska - Przewodnicząca</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Irena Orłowska</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mariusz Kaczmarczyk</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jacek Janikowski</span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Rewizyjna

·      Jacek Glapiński- Przewodniczący

·      Agata Jęć

·      Iwona Kosińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

·      Anna Łukawa- Przewodnicząca

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Olgierd Zielonka

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

·      Mariusz Rokosz - Przewodniczący

·      Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego

·      Janusz Pyrzyk

·      Janusz Matuszak

·      Zdzisław Janisio

 

 

Komisja Spraw Społecznych

·      Joanna Więckowska - Przewodnicząca

·      Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej

·      Irena Orłowska

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Jacek Janikowski

 

Komisja Rewizyjna

·      Jacek Glapiński- Przewodniczący

·      Agata Jęć

·      Iwona Kosińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

·      Anna Łukawa- Przewodnicząca

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Olgierd Zielonka

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

·      Mariusz Rokosz - Przewodniczący

·      Edward Lichtański- Zastępca Przewodniczacego

·      Janusz Pyrzyk

·      Janusz Matuszak

·      Zdzisław Janisio

 

 

Komisja Spraw Społecznych

·      Joanna Więckowska - Przewodnicząca

·      Szymon Lewandowski - Zastępca Przewodniczacej

·      Irena Orłowska

·      Mariusz Kaczmarczyk

·      Jacek Janikowski

 

2015-05-18 07:36:40  joanna-222 joanna-222

Utworzono artykuł 17797 o nazwie 'Komisje Rady Miejskiej w Przemkowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17797
user_idpuste927950
resource_idpuste350
namepusteKomisje Rady Miejskiej w Przemkowie
category_idpuste209
language_idpuste1
shortpusteKomisje Rady Miejskiej w Przemkowie
fullpuste

I . Komisja ds. Społecznych

1. Andrzej Wantuch- Przewodniczący

2. Irena Kawa- Z-ca Przewodniczącego

3. Helena Krupska

4. Aleksander Rozkocha

5. Jacek Janikowski

6. Jerzy Wandycz

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego

1. Krzysztof Kania - Przewodniczący

2. Waldemar Urbaniak - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna Łukawa

4. Olgierd Zielonka

5. Andrzej Wilczacki

III. Komisja Rewizyjna

1. Irena Orłowska - Przewodnicząca

2. Piotr Drewniak - Z-ca Przewodniczącej 

3. Agata Jęć

publishfrompuste2015-05-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustekomisje-rady-miejskiej-w-przemkowie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się