Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-07-04 09:56:40  igamal igamal

Utworzono artykuł 94614 o nazwie 'Ogłoszenie o XXXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste94614
user_idpuste1073504
resource_idpuste350
namepusteOgłoszenie o XXXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie
category_idpuste199
language_idpuste1
shortpustezwołanym na 6 lipca 2017 r.
fullpuste

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 06.07.2017 r. (czwartek) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.    Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwal-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

publishfrompuste2017-07-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-xxxiv-posiedzeniu-rady-miejskiej-w-przemkowie
2017-07-04 09:56:59  igamal igamal

Pole category_id zmieniło wartość z '199' na '210'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id199210