Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672753
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428702
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428703

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672754
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428703
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428704

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672755
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428704
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428705

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672756
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428705
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428706

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672757
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428706
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428707

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672758
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428707
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428708

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672759
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428708
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428709

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672760
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428709
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428710

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672761
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428710
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428711

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672762
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428711
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428712

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672763
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428712
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428713

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672764
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428713
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 428714

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672765
user_idpuste1094428
fobject_idpuste428714
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka

Załączono plik 433501

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1672766
user_idpuste1094428
fobject_idpuste433501
resource_idpuste350
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste14006
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-22 13:33:44  mmendrzycka mmendrzycka

Utworzono zamówienie publiczne 14006 o nazwie 'Zapytanie ofertowe na „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności w Przemkowie przy ul. Jodłowej, ul. Plac Targowy i ul. Mickiewicza”'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste14006
namepusteZapytanie ofertowe na „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności w Przemkowie przy ul. Jodłowej, ul. Plac Targowy i ul. Mickiewicza”
contract_subjectpusteZapytanie ofertowe na „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności w Przemkowie przy ul. Jodłowej, ul. Plac Targowy i ul. Micki
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste7
deadlinepuste2018-08-30
publishfrompuste2018-08-22
publishtopuste2018-12-31
txtpuste

Zapytanie ofertowe na „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności w Przemkowie przy ul. Jodłowej, ul. Plac Targowy i ul. Mickiewicza”

user_idpuste1094428
resource_idpuste350
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2018-09-04 12:57:00  mmendrzycka mmendrzycka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-09 17:06:56 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-01-09 17:06:56 

Pole publishto zmieniło wartość z '2018-12-31' na '2019-01-09'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2018-12-312019-01-09

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się