2019-05-06

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy

POSTANOWIENIE NR 152/2019

Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Legnicy postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu głogowskiego, powiatu legnickiego, powiatu lubińskiego, powiatu polkowickiego, w mieście na prawach powiatu Legnicy, w skład których wchodzą osoby wymienione
w załącznikach nr 1 – 266 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego
w Legnicy oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

         w Legnicy

    /-/ Artur Waluk

 

Załącznik nr 209

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków:

1.

Anna Elżbieta Borkowska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

2.

Kornelia Katarzyna Borkowska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przemków

3.

Małgorzata Kazimiera Harabin,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wilkocin

4.

Stanisława Stefania Jasic,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

5.

Mateusz Marcin Kucharski,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

6.

Grażyna Ląd,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

7.

Agnieszka Beata Partyka,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

8.

Elżbieta Skalska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

9.

Krzysztof Janusz Skiba,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

 

Załącznik nr 210

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków:

1.

Danuta Bobowska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

2.

Grażyna Maria Cudajewicz,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

3.

Barbara Gawluk,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

4.

Agnieszka Anna Gur,uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

5.

Wanda Gur,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

6.

Krystian Piotr Jas,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

7.

Halina Ewa Kapłon,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

8.

Bożena Miazga,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wilkocin

9.

Anna Ziemniak,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

 

Załącznik nr 211

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica wsi Ostaszów, Ostaszów 11a, 59-170  Przemków:

1.

Urszula Grażyna Dobek,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wilkocin

2.

Szymon Józef Dryja,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

3.

Helena Herbut,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Łąkociny

4.

Bartłomiej Kaliszewski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przemków

5.

Maria Kasterka,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

6.

Genowefa Zofia Kornatka,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

7.

Maria Rydzanicz,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

 

Załącznik nr 212

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wsi Piotrowice, Piotrowice 89, 59-170 Przemków:

1.

Sylwia Joanna Drabik,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

2.

Izabela Wiktoria Dryja,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przemków

3.

Ludwika Jóźków,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Szklarki

4.

Tomasz Jarosław Kina,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

5.

Genowefa Pierzchnica,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

6.

Iwona Renkas,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

7.

Jakub Wnęk,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

 

Załącznik nr 213

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej, Wysoka 16a, 59-170 Przemków:

1.

Małgorzata Marcela Dziadyk,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

2.

Agnieszka Fijałkowska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

3.

Damian Herbut,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Łąkociny

4.

Aniela Józefa Klita,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Jakubowo Lubińskie

5.

Piotr Mazan,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

6.

Marcelina Anna Solan,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wilkocin

7.

Joanna Wąsowska-Rydzanicz,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

 

Załącznik nr 214

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Biblioteka, ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków:

1.

Krzysztof Franczyk,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

2.

Bożena Maria Górska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

3.

Katarzyna Jęć,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

4.

Iwona Barbara Kina,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

5.

Janina Kowalczyk,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Łężce

6.

Ewa Mazan,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przemków

7.

Ewa Katarzyna Rogowska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

8.

Wanda Żuchowska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

9.

Anna Maria Żuralska,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

 

Załącznik nr 215

gm. Przemków

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, Przemkowski Ośrodek Kultury, ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków

 

1.

Jerzy Borysławski,zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przemków

2.

Irena Eugenia Kawa,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Jakubowo Lubińskie

3.

Monika Elżbieta Ługowik,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Jakubowo Lubińskie

4.

Włodzimierz Nogal,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Przemków

5.

Barbara Olszewska,zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Przemków

6.

Teresa Paluszek,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Przemków

7.

Kamil Przemysław Radło,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

8.

Tomasz Rydzanicz,zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

9.

Aneta Sołtysiak,zgłoszona przez KWW KUKIZ'15 (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się