Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych
o Przewodniczących i Zastępcach Komisji oraz o godzinie
rozpoczęcia pracy w dniu wyborów 25.10.2015
16.10.2015 więcej
Składy obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Burmistrza Przemkowa Nr 120/15 z dnia 5
października 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
05.10.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Przemkowa
o numerach i granicach obwodów głosowania
11.09.2015 więcej