Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje o Przewodniczących i Zastępcach OKW
oraz o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje
Wyborcze (OKW) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
30.04.2015 więcej
Obwodowe komisje wyborcze
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20.04.2015 więcej
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10
maja 2015 r.
14.04.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza
o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 r.
10.04.2015 więcej