2020-06-22

INFORMACJA O SKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI

INFORMACJA O SKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH
NA PREZYDENTA RP
 zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

Adres OKW: ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków (sala gimnastyczna SP2)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Krzysztof Franczyk

Członek

2.

Maria Paulina Franczyk

Zastępca

3.

Stanisław Karol Franczyk

Członek

4.

Martyna Sitarek

Członek

5.

Ewa Sylwia Tkacz

Przewodnicząca

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Adres OKW: ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków (świetlica SP2)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Katarzyna Zofia Amrozy

Członek

2.

Alina Ciżmar

Członek

3.

Elżbieta Joanna Kaliszewska

Zastępca

4.

Justyna Sylwia Krupacz

Członek

5.

Edyta Urszula Siemaszko

Członek

6.

Krzysztof Siemaszko

Przewodniczący

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Adres: Ostaszów 11a, 59-170 Przemków (świetlica wsi Ostaszów)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Francys Elena Barazza Sudnicka

Zastępca

2.

Małgorzata Basałyga

Członek

3.

Szymon Józef Dryja

Członek

4.

Jarosław Michał Kina

Członek

5.

Genowefa Zofia Konatka

Przewodnicząca

6.

Aleksandra Patrzałek

Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Adres: Piotrowice 89, 59-170 Przemków (świetlica wsi Piotrowice)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Mariusz Szczepan Konatka

Zastępca

2.

Agnieszka Kurkowska

Członek

3.

Olga Śmiglewska

Członek

4.

Urszula Maria Tomczyk

Przewodnicząca

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

Adres: Wysoka 16a, 59-170 Przemków (świetlica wsi Piotrowce)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jagoda Wiesława Dworczyńska

Członek

2.

Tomasz Jarosław Kina

Przewodniczący

3.

Piotr Mieczysław Kornatka

Członek

4.

Piotr Mazan

Członek

5.

Klaudia Nogal

Członek

6.

Marcelina Anna Solan

Zastępca

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6

Adres: ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków (Biblioteka)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Sylwia Joanna Drabik

Członek

2.

Iwona Barbara Kina

Przewodnicząca

3.

Aldona Agnieszka Kornatka

Członek

4.

Ewa Mazan

Zastępca

5.

Dagmara Janina Smolarczyk

Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7

Adres: ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków (Przemkowski Ośrodek Kultury) 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jerzy Borysławski

Członek

2.

Lucyna Klaudia Gawron

Członek

3.

Dawid Stanisław Kupiński

Przewodniczący

4.

Barbara Olszewska

Zastępca

5.

Patrycja Maria Sitarek

Członek


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się