2020-06-16

POSTANOWIENIE NR 45/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy

 

POSTANOWIENIE NR 45/2020

Komisarza Wyborczego w Legnicy

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

DLG- 5730-1/20

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Legnicy postanawia, co następuje:

 § 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu głogowskiego, powiatu legnickiego, powiatu lubińskiego, powiatu polkowickiego, w mieście na prawach powiatu Legnicy, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 265 do postanowienia.

 § 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Legnicy oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Legnicy

 

/-/ Artur Waluk

 

 

Załączniki do postanowienia nr 45/2020
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

 

Załącznik nr 208

gm. Przemków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2,

 ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków:

 

1.

Krzysztof Franczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka

2.

Maria Paulina Franczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka

3.

Stanisław Karol Franczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka

4.

Martyna Sitarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

5.

Ewa Sylwia Tkacz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

 

Załącznik nr 209

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2,

ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków:

 

1.

Katarzyna Zofia Amrozy, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

2.

Alina Ciżmar, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

3.

Elżbieta Joanna Kaliszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

4.

Justyna Sylwia Krupacz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

5.

Edyta Urszula Siemaszko, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

6.

Krzysztof Siemaszko, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

 

Załącznik nr 210

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica wsi Ostaszów,

 Ostaszów 11a, 59-170 Przemków:

 

1.

Francys Elena Barraza, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Ostaszów

2.

Małgorzata Basałyga, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Krępa

3.

Szymon Józef Dryja, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

4.

Jarosław Michał Kina, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

5.

Genowefa Zofia Kornatka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

6.

Aleksandra Patrzałek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

 

Załącznik nr 211

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wsi Piotrowice,

Piotrowice 89, 59-170 Przemków:

 

1.

Mariusz Szczepan Kornatka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

2.

Agnieszka Kurkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

3.

Olga Śmiglewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Piotrowice

4.

Urszula Maria Tomczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Piotrowice

 
 

Załącznik nr 212

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej,

Wysoka 16a, 59-170 Przemków:

 

1.

Jagoda Wiesława Dworczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wysoka

2.

Tomasz Jarosław Kina, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

3.

Piotr Mieczysław Kornatka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

4.

Piotr Mazan, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

5.

Klaudia Nogal, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

6.

Marcelina Anna Solan, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wilkocin

 

Załącznik nr 213

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Biblioteka,

ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków:

 

1.

Sylwia Joanna Drabik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

2.

Iwona Barbara Kina, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

3.

Aldona Agnieszka Kornatka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Głogów

4.

Ewa Mazan, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

5.

Dagmara Janina Smolarczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

 

Załącznik nr 214

gm. Przemków

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie,

ul. Głogowska 17, 59-170 Przemków:

 

1.

Jerzy Borysławski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Przemków

2.

Lucyna Klaudia Gawron, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ostaszów

3.

Dawid Stanisław Kupiński, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Przemków

4.

Barbara Olszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przemków

5.

Patrycja Maria Sitarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Przemków

 

 

Załączniki

  Postanowienie_45_2020.pdf 171,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki do postanowienia.pdf 157,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się