Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych
zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
24.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w
Przemkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.
24.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania
informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
14.09.2018 więcej
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
w Przemkowie w sprawie wyboru przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego komisji
13.09.2018 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Przemkowa
informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
23.08.2018 więcej
Informacje dotyczące wyborów
Kalendarz wyborczy, zasady rejestracji komitetów wyborczych,
zgłaszania kandydatów oraz udziału w wyborach
22.08.2018 więcej
Plakaty i obwieszczenia wyborcze
informacja w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na
terenie Gminy Przemków
17.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się