Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki głosowania do rady miejskiej
Wyniki głosowania do rady miejskiej
23.10.2018 więcej
Wyniki Głosowania na Burmistrza Przemkowa
Wyniki Głosowania na Burmistrza Przemkowa
23.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy
w sprawie wygaśnięcia członkostwa Moniki Mirek w OKW nr 7 ds
przeprowadzenia wyborów samorządowych 21 października 2018 r.
18.10.2018 więcej
Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
15.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach
Burmistrza Przemkowa zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
04.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Miejskiej w Przemkowie zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
04.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Miejskiej w Przemkowie zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
04.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 więcej
UCHWAŁA Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na
Burmistrza Przemkowa
03.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie
z dnia 27 września 2018 r. o wezwaniu do dodatkowych zgłoszeń
kandydatów na Burmistrza Przemkowa w wyborach zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
27.09.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się